ZAKRES CZYNNOŚCI         TAKSA NOTARIALNA         KONTAKT
  ZAKRES CZYNNOŚCI
Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zm. oraz z 2005r. nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205)
 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty,
       pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów,
       oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

  Żywiec Kancelaria Notarialna - Notariusz Małgorzata Pruszczyńska, 34-300 Żywiec Rynek 1 © by CNM 2006